اضافه کردن چک باکس در آفیس
شاید گاها نیاز پیدا کنید که از چک باکس ها در برنامه آفیس استفاده کنید ، برای استفاده از چک باکس ها در آفیس ۲۰۱۳ و ۲۰۱۰ لازمه که ابتدا از منو فایل گزینه option رو انتخاب کنید  و در پنجره باز شده از سمت چک گزینه Customize Ribbon را انتخاب کنید و در قسمت Customize Ribbon تیک گزینه Developer را بزنید . سپس ok کنید . همونظور که ماشهده می کنید یک تب به تب های آفیس با نام Developer اضافه شده و از آن قسمت با توجه به گزینه مشخص شده می توانید در متن خود از چک باکس ها استفاده کنید .