اضافه کردن چک باکس در آفیس

اضافه کردن چک باکس در آفیس

اضافه کردن چک باکس در آفیس
شاید گاها نیاز پیدا کنید که از چک باکس ها در برنامه آفیس استفاده کنید ، برای استفاده از چک باکس ها در آفیس ۲۰۱۳ و ۲۰۱۰ لازمه که ابتدا از منو فایل گزینه option رو انتخاب کنید  و در پنجره باز شده از سمت چک گزینه Customize Ribbon را انتخاب کنید و در قسمت Customize Ribbon تیک گزینه Developer را بزنید . سپس ok کنید . همونظور که ماشهده می کنید یک تب به تب های آفیس با نام Developer اضافه شده و از آن قسمت با توجه به گزینه مشخص شده می توانید در متن خود از چک باکس ها استفاده کنید .