افقی کردن برگه ها در word

افقی کردن برگه ها در word

نشانگر رو در اول صفحه ای که مایلید صفحات افقی بشه قرار می دید و به صفحه تنظیمات (page setup) برگه می رید در پایین صفحه تنظیمات برگه گزینه apply to: دارای یک منوی کشویی هست که می تونید گزینه this point forward (از این مکان به بعد یعنی صفحه قرار گرفتن مکان نما) رو اعمال کنید و بعد گزینه lanscape (افقی) رو انتخاب کنید و تایید (ok) رو اعمال کنید تغییر مورد نظر از اون صفحه به بعد اعمال می شه در ضمن به صورت خودکار یک بخش section هم ایجاد شده که می تونید سرصفحه و پاصفحه رو هم به طور جداگانه برای هر بخش تعریف کنید