ایجاد رمز عبور در Word 2013

ایجاد رمز عبور در Word 2013

برای ایجاد رمز بر روی فایل خودتان در سربرگ File به بخش Info بروید و سپس
در زبانه ایکون Protect Document گزینه دوم را برگزینید و بعد از آن به ترتیب در کارد
باز شده رمز را وارد و Ok و بار دیگر در کادر بعدی دوباره رمز را وارد و Ok
حذفش چگونه هست؟
هرگاه هم که خواستید رمز فایل خود را بردارید همین مراحل را طی کنید و اینک
جای مرز را پاک کرده و هیچ رمزی را قرار ندهید و در آخر Ok.

word