ایجاد پاورقی و تنظیمات آن در MS office Word

ایجاد پاورقی و تنظیمات آن در MS office Word

درج پاورقی و تنظیمات آن در MS office Word

برای ایجاد پاورقی در ورد می توان از تب REFRENCES گزینه Insert footnote را انتخاب کرد

یا با فشردن همزمان کلیدهای ctrl+alt+F پاورقی را ایجاد نمود.

بعد از درج پاورقی می توان با موس، یا کلیدهای صفحه کلید به انتهای متن خود برگشت،

اما برای ساده تر شدن کار پیشنهاد می شود که از کلید میانبر shift+F5 استفاده کنید. که نیاز به استفاده دو یا سه دارد.

برای حرکت بین پاورقی ها در همان تب REFRENCES و منوی footnotes از گزینه های next footnote یا previous می توانید استفاده کنید.

 

درج پاورقی در ورد

دیدگاهتان را بنویسید