بریدن یا کراپ عکس ها در ورد (سریع و آسان) -فیلم آموزشی

بریدن یا کراپ عکس ها در ورد (سریع و آسان) -فیلم آموزشی

بریدن یا کراپ عکس ها در ورد

با ما در این فیلم آموزشی همراه باشید

یاد بگیرید که چگونه قسمت های اضافی عکسها را برش دهید

و آنها را درون کادرهای ساده یا اشکال هندسی جای دهید.
موضوع آموزش بعدی : قرار دادن متن روی عکس ها در ورد