تایپ اتوماتیک تاریخ در اکسل (فیلم آموزشی رایگان)

تایپ اتوماتیک تاریخ در اکسل (فیلم آموزشی رایگان)

تایپ اتوماتیک تاریخ در اکسل

اگر در اکسل نیاز داشته باشید که تاریخ های زیادی درج کنید و نخواسته باشید

زمان زیادی برای تایپ آن بگذارید با این فیلم آموزشی همراه ما باشید تا ترفند تایپ سریع تاریخ را فرا بگیرید.
آموزش بعدی اکسل: استفاده از یک سلول در شیت دیگر