ترفند مخفی و آشکار کردن متن دلخواه در ورد- فیلم آموزشی

ترفند مخفی و آشکار کردن متن دلخواه در ورد- فیلم آموزشی

ترفند مخفی و آشکار کردن متن دلخواه در ورد

در برخی از اسناد ورد به دلایلی کاربر احتیاج دارد تا قسمتی از متن دلخواه خود را بصورت مخفی شده در بیاورد و در مواقعی که به آن قسمت متن احتیاج داشته باشد متن را از حالت مخفی شده خارج کند تا در سند نمایش داده شود.
در این فیلم آموزشی با من همراه باشید تا این راهکار را فرا بگیرید.