ترکیب محتوای سلولی

ترکیب محتوای سلولی

ترکیب محتوای سلولی

سیستم‌های مدیریت اطلاعات؛ به تجزیه داده‌ها به واحدهای کوچکتر و جدا از هم، برای افزایش میزان دقت تأکید دارند. اما این تجزیه‌ی داده‌ها، باعث از هم گسستگی داده‌ها و در نهایت سردرگمی کاربران می‌شود.

در اکسل نیز، گاهاً تعداد زیادی از داده‌های مرتبط به هم، در سلول‌های جدای از هم قرار می‌گیرند که عملاً نمی‌توان چندان استفاده‌ای از آنها داشت.

برای مثال، در فرم مشخصات هویتی دانش‌آموزان؛ نام و نام خانوادگی آنها در ستون‌های جدا از هم قرار می‌گیرند. یا اطلاعات مربوط به نشانی محل سکونت، ممکن است در ستون‌های شهر، خیابان اصلی، کدپستی به صورت جدا از هم قرار بگیرند.

در این مقاله قصد داریم چگونگی ترکیب محتوای سلولی را نشان دهیم. به این ترتیب، محتوای سلولهای جدا از هم، اما مرتبط، در کنار هم و به عنوان یک داده ی مستقل قرار می گیرند.

فرض کنید؛ اطلاعات مربوط به نام دانش‌آموزان در یک ستون، و اطلاعات مربوط به نام خانوادگی دانش‌آموزان در ستون دیگری قرار گرفته است؛ و ما می‌خواهیم این اطلاعات مربوط به نام و نام خانوادگی دانش‌آموزان را در یک ستون و در کنار هم قرار بدهیم.

اشاره‌گر ماوس را در یک سلول خالی از ستون “نام و نام خانوادگی” قرار داده و با درج علامت = شروع به فرمول‌نویسی می‌کنیم. سپس از ستونی که حاوی نام دانش‌آموزان است، یک سلول را انتخاب کرده و سپس علامت & را درج می‌کنیم. اکنون از ستونی که حاوی نام خانوادگی دانش‌آموزان است، سلول متناظر با نام را، انتخاب کرده و کلید Enter را می‌فشاریم.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید نام و نام خانوادگی، بهم چسبیده‌اند و فاصله‌ی خالی بین آنها از بین رفته است. برای اضافه کردن فاصله‌ی خالی، کافی است فاصله‌ی خالی (Space) را بین علامت نقل قول قرار دهیم.

برای انجام این کار روی سایر ردیف‌ها، کافی است همان طور که در مثال نمایش داده شده‌است، گوشه‌ای از آن سلول اولی را به سمت پایین بکشید.

 

ترکیب محتوای سلولی

تهیه شده در تیم تایپ آنلاین