جدول اکسلی

جدول اکسلی

در هر فعالیت تجاری، همکاری بین اعضاء گروه، باعث افزایش بهره‌وری می‌شود.
در دنیای نرم‌افزارها نیز با چنین قاعده‌ای روبرو هستیم.
جدول اکسلی؛ یکی از این همکاری‌ها در خانواده‌ی Microsoft Office است

جدول اکسلی، این مزیت را برای شما ایجاد می‌کند که جدول خود را در محیط word ایجاد کنید.
اما دقیقا با همان امکانات موجود در اکسل، داده‌های موجود در جدول را ساماندهی و پردازش نمایید.

با این کار:
🔹به راحتی می‌توانید فرمول نویسی کنید؛
🔹از توابع قدرتمند اکسل استفاده کنید؛
🔹داده‌های مورد نظر خود را فیلتر کنید؛
🔹از قالب‌بندی شرطی برای سلول‌ها استفاده کنید.

برای این کار، کافی است:
از سربرگ Insert، از قسمت Table، گزینه Excel Spreadsheet را انتخاب کنید.
جدول اکسلی شما آماده است، می‌توانید از امکانات اکسل، داخل نرم‌افزار Word لذت ببرید.

 

تهیه شده در تیم تایپ آنلاین