ترفندی سریع برای حذف فاصله اضافی موقع شماره گذاری خودکار در ورد – فیلم آموزشی

ترفندی سریع برای حذف فاصله اضافی موقع شماره گذاری خودکار در ورد – فیلم آموزشی

حذف فاصله اضافی موقع شماره گذاری خودکار در ورد

گاهی اوقات موقع شماره گذاری خودکار در نرم افزار Word بين بعضی از شماره ها و متن بعد از آن فاصله ی زیادی ایجاد می شود

که نسبت به سایر شماره ها اضافه تر می باشد. این مشكل از ابتدای شماره گذاری مشاهده نمی شود بلکه معمولا پس از شماره ۸ به بعد رخ می دهد.