درج علایم  و نشانه ها در ورد – (سریع و آسان) – فیلم آموزشی

درج علایم و نشانه ها در ورد – (سریع و آسان) – فیلم آموزشی

درج علایم و نشانه ها در ورد

برای اینکه بتوانید علایم خاصی مانند ضرب تقسیم و … یا نشانه هایی مانند انواع فلشها و .. و یک سری علایم خاصی برای استفاده در فهرست بندی و نشانه گذاریها را در فایل تایپ کنید با ما در این فیلم آموزشی همراه باشید.
موضوع آموزش بعدی : بریدن عکس ها