شماره فصل (صفحه آرایی)

شماره فصل (صفحه آرایی)

طبق اصول و استانداردهای صفحه‌آرایی کتب و مقالات، شماره‌ی صفحه نخست هر فصل باید پنهان باشد و دیده نشود. ضمن اینکه می‌بایست جزء صفحات شماره‌گذاری شده، محسوب گردد. تا بتوان در فهرست مطالب، به آن ارجاع داده شود.

برای این منظور لازم است، محدوده‌ی شروع و پایان هر فصل کاملا مشخص باشد.

مکان‌نما را در انتهای واژه‌ی پایانی فصل قرار داده و سپس، از سربرگ Page Layout، و از منوی کشویی Breaks، گزینه‌ی Next Page را انتخاب می‌کنیم.

این کار را برای همه‌ی فصل‌ها انجام می‌دهیم.

حالا محدوده‌ی فصل‌ها مشخص شده است و نوبت آن است تا “شماره‌ی صفحه‌ی نخست” هر فصل پنهان شود.

پس از اینکه از طریق سربرگ Insert و گزینه Page Number، صفحات را شماره‌گذاری نمودید؛ از سربرگ فرعی Header and Footer، گزینه‌ی Different First Page را در حالت انتخاب قرار می‌دهیم (تیک آن را قرار می‌دهیم). و در انتها از همین سربرگ گزینه Close را انتخاب می‌کنیم.

به این ترتیب،دیگر شماره صفحه نخست هر فصل دیده نمی‌شود، اگرچه هم‌چنان جزء صفحات شماره‌گذاری محسوب می‌شود.

 

تهیه شده در تیم تایپ آنلاین