تایپ آنلاین

صفحه آرایی

صفحه آرایی

صفحه آرایی
صفحه آرایی

صفحه آرایی و ویرایش پایان نامه در فرمت مورد نظر دانشگاه

صفحه آرایی پایان نامه شامل : ۱- فهرست بندی خودکار و اتوماتیک ۲- تنظیمات مربوطه مربوط به اندازه قلم و فونت – رنگ بندی – فهرست منابع و ماخذ به صورت خودکار و دیگر موارد خواسته شده در قالب و فرمت دانشگاه

صفحه آرایی کتاب و مجله در قطع مورد نظر

صفحه آرایی در نرم افزارهای ایندیزاین، زی پرشین، مایکروسافت ورد و …برای کتابها، مجلات، و مقالات شما

شماره تماس  : ۰۹۱۵۸۵۳۳۵۰۰ محمد عباسی