غیرقابل ویرایش کردن بخشهایی از متن در ورد- فیلم آموزشی

غیرقابل ویرایش کردن بخشهایی از متن در ورد- فیلم آموزشی

بعضی مواقع ممکن است ‌یک فایل ورد را در اختیار دوستانمان یا هر شخص دیگری قرار دهیم تا تغییراتی در آن انجام بگیرد؛ اما لازم است ‌بخش‌هایی از این متن به هیچ وجه قابل تغییر نباشد و افراد دیگر قادر به ویرایش آن‌ها نباشند. چگونه از عدم اعمال تغییرات در این بخش‌ها اطمینان حاصل می‌کنید؟
برای این موضوع ابزاری در ورد تعبیه شده است که در این فیلم آموزشی به ما آموزش خواهیم داد. ما را همراهی کنید.

مجوعه آموزشهای ورد ف. پورحسین یزدی