فارسی کردن شماره صفحات ورد – فیلم آموزشی

فارسی کردن شماره صفحات ورد – فیلم آموزشی

شماره صفحات ورد

گاهی مواقع لازم هست که برای پایان نامه ها و اسناد حتماً شماره صفحات به صورت فارسی درج شوند

ولی در حالت پیش فرض به صورت انگلیسی نوشته شده اند.
با ما در این فیلم آموزشی همراه باشید تا این راهکار را فرا بگیرید.