میانبری برای انتخاب بین سلولها (ترفندی سریع  ورایگان) – فیلم آموزشی

میانبری برای انتخاب بین سلولها (ترفندی سریع ورایگان) – فیلم آموزشی

میانبری برای انتخاب بین سلولها

برای اینکه مجبور نباشید در اکسل با ماوس روی سلولها جا به جا شوید و آنها را انتخاب کیند

استفاده از کلیدهای میانبر صفحه کلید بهترین راهکار است.
با ما در این فیلم آموزشی کوتاه همراه باشید تا از وجود ین کلیدها مطلع شوید.