چگونه دور پاراگرافم کادر بکشم؟ (سریع و آسان)-فیلم آموزشی

چگونه دور پاراگرافم کادر بکشم؟ (سریع و آسان)-فیلم آموزشی

چگونه دور پاراگرافم کادر بکشم؟

در برخی تعریف ها و نکته هایی که در تایپ جزوه ها و اسناد به آن نیاز دارید

لازم است آنها را با رسم کادر مشخص کنید تا بهتر دیده بشوند.
با ما در این فیلم آموزشی کوتاه همراه باشید.