برای درج علامت تیک هنگام تایپ سؤالات امتحانی به این ترتیب عمل می‌کنیم.
از تب Insert گزینه‌ی symbol و سپس گزینه‌ی More symbol را انتخاب می‌کنیم تا پنجره‌ Symbol نمایش داده شود. از منوی کشویی Font، گزینه‌ی Wingdings را انتخاب کرده و از میان کاراکترهای موجود، علامت تیک را انتخاب و گزینه‌ی Insert را می‌فشاریم.
t-o-t

نوشته شده توسط تایپ آنلاین