ترفندی برای تایپ اتوماتیک سه صفر ارقام در اکسل (آسان)-فیلم آموزشی

برای صرفه جویی در وقت و آسان شدن کار ما در تایپ ارقامتون و اینکه دیگر نیازی به تایپ سه صفر آخر ارقام نباشد و بین آنها علامت جداکننده تایپ شود می تونید این فیلم آموزشی ما را ببینید. آموزش بعدی اکسل – تایپ اعداد به صورت تواندار و اندیس

میانبری برای حرکت سریع روی سلولها در اکسل – فیلم آموزشی

در این فیلم آموزشی با کلیدهای میانبر صفحه کلید برای حرکت سریع تر روی سلولها در اکسل آشنا خواهید شد. با یاد گرفتن این آموزش کار شما ساده تر شده و دیگر نیاز به استفاده زیاد از ماوس ندارید.