تبدیل فرمول دست نویس به تایپ در MathType

تبدیل فرمول دست نویس به تایپ در MathType فرمول را با دست بنویس MathType‌ آن را تبدیل می کند تبدیل فرمول دست نویس به تایپ در MathType : با گسترش روزافزون فناوری استفاده از کاغذ و خودکار به فراموشی سپرده شده است، اما شاید هنوز هم عده‌ای باشند که لذت …