درج و حذف کردن خطوط افقی در MS Word

خیلی از اوقات، لازم داریم که بین یک خطوط یک متن، یک خط افقی رسم کنیم. این خطوط افقی که اغلب برای جدا کردن بخش‌های مختلف یک ایمیل و یا یک متن مورد استفاده قرار می‌گیرند، باعث جذاب شدن بیشتر آن‌ها می‌شود. تایپ آنلاین، امروز با آموزش نحوه‌ی درج و …