سرصفحه (Header) در پایان نامه

سرصفحه (header) در حاشیه‌ی بالای صفحات ظاهر می‌شود و معمولاً شامل اطلاعاتی چون، شماره صفحه، نام نویسنده، تاریخ و … می‌باشد. در این مطلب قصد داریم پیرامون سرصفحه (Header) در پایان‌نامه نکاتی را خدمت شما تقدیم نماییم. سرصفحه (Header) در پایان نامه در سرصفحه‌ی (Header) بالا صفحه‌های فرد (صفحه‌های سمت …