چکیده در پایان نامه

چکیده بخش مهمی از پایان‌نامه است که می‌تواند خواننده را به مطالعه آن علاقه‌مند ‌کند و بیانگر هدف و نتیجه تحقیق و پژوهش است. چکیده در پایان نامه، به منظور “ارائه خلاصه‌ای از پایان نامه”، از بخش‌ها و اجزای زیر تشکیل می‌شود: مقدمه هدف روش پژوهش یافته‌ها نتایج   در …