قالب بندی اعداد

حالتی را تصور کنید که پایان نامه‌ی صد صفحه‌ای خود را نوشته‌اید و اکنون قصد دارید که فونت، سایز و به طور کلی قالب بندی تمام متن را عوض کنید… قالب‌بندی قسمت های فارسی، قالب‌بندی قسمت‌های انگلیسی و … برای این کار کافی است از منوی Home، تنظیمات مربوط به …