تایپ اتوماتیک تاریخ در اکسل (فیلم آموزشی رایگان)

تایپ اتوماتیک تاریخ در اکسل اگر در اکسل نیاز داشته باشید که تاریخ های زیادی درج کنید و نخواسته باشید زمان زیادی برای تایپ آن بگذارید با این فیلم آموزشی همراه ما باشید تا ترفند تایپ سریع تاریخ را فرا بگیرید. آموزش بعدی اکسل: استفاده از یک سلول در شیت …