ترفندی برای قراردادن متن روی عکس (سریع و آسان)-فیلم آموزشی

برای اینکه بتوانید متنی را در هر جای روی عکس قرار دهید بدون هیچ پس زمینه ای و متن با عکس هماهنگ باشد با ما در این فیلم آموزشی همراه باشید. موضوع آموزش بعدی : انتخاب عنوان برای عکس ها در ورد